Waar staat HACCP voor en wat houdt het in

Geplaatst door

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Wanneer er met voedsel gewerkt of voedsel verwerkt wordt, is het nodig dat het bedrijf een plan opstelt. Dit is het zogenaamde HACCP-plan. Alle voedselverwerkers in Europa zijn verplicht dit plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving.

Veiligheid

Wij als consumenten willen niet dat ons voedsel in gevaar komt. Door middel van HACCP, voorkomen de bedrijven (o.a. restaurants) dit. Door het HACCP-plan brengt het bedrijf elke fase van productie in kaart.
Zo wordt er gezien wanneer er iets fout gaat, hoe dit opgelost kan worden maar zeker hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. En dat is een veilig idee voor ons als consument.

Zeven principes

HACCP in de horeca is dus in feite een preventief systeem. Er wordt voorkomen dat er iets fout gaat in het proces, zodat we (meestal) veilig van onze lunch of diner kunnen genieten.
Om het stappenplan te volgen werk je met zeven principes. Enkele van deze principes zijn bijvoorbeeld:

Je bekijkt alle mogelijke gevaren die er zouden kunnen ontstaan tijdens een proces

Bepaal de Critical Control Points; punten die je extra moet controleren zodat het voedsel “veilig” blijft

Waar de specifieke aandacht ligt van HACCP

Als je denkt aan de zaken die voorkomen moeten worden door HACCP kun je denken aan de volgende Hazards:

  • bacteriën
  • scherpe metaal- of houtdeeltjes
  • virussen en parasieten
  • resten bestrijdingsmiddelen

Allemaal hazards ( de H van de HACCP) die je niet in je eten wilt hebben. Gevaren voor de consument die een risico en een bedreiging voor de gezondheid kunnen vormen.

Leuk weetje

Als afsluiting is het leuk om te weten waar de HACCP vandaan komt.
In de jaren 60 ontwikkelde de NASA dit systeem om het eten voor de astronauten te controleren.